Privacy Statement

Sonja haar-en huidverzorging Tolberg
gevestigd te:
Tolbergcentrum 136
4708 HK Roosendaal

Contactgegevens:
www.sonja-haar-huid-tolberg.nl Sonja haar-en huidverzorging Tolberg
Tel: 0031 165562416
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56492812,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sonja haar-en huidverzorging Tolberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sonja-haar-huid-tolberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sonja haar-en huidverzorging Tolberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Sonja haar-en huidverzorging Tolberg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sonja haar-en huidverzorging Tolberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sonja haar-en huidverzorging Tolberg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sonja haar-en huidverzorging Tolberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@sonja-haar-huid-tolberg.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sonja haar-en huidverzorging Tolberg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sonja haar-en huidverzorging Tolberg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en-of uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk over te laten dragen aan u of aan een derde, u kunt dan contact opnemen met Sonja Haar en Huidverzorging Tolberg door een e-mail te sturen naar info@sonja-haar-huid-tolberg.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sonja haar-en huidverzorging Tolberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze salon of via info@sonja-haar-huid-tolberg.nl.

Wijzigingen
Sonja haar en huidverzorging Tolberg kan dit Privacy Beleid aanpassen of updaten. Wij raden u daarom aan om deze regelmatig te raadplegen.